22 de octubre de 2010Tu Nombre...

Mis días huelen a ti... Mis días hablan de ti... Mis días suenan tu nombre... cuando estás...! 

Pero cuando te llamas ausencia... mis días lloran por ti...! 

¿Será que mis días ya dejaron de ser horas para convertirse en partes de “ti...”?


O Teu Nome...Os meus dias cheiram a ti... Os meus dias falam de ti... Meus dias soam o teu nome... quando estás...!

Mas quando te chamas ausência... os meus dias choram por ti...!

Será que os meus dias já deixaram de ser horas para converter-se em partes de “ti...”?